söndag 14 maj 2017

Villerfalla och Vilavaro IIIDet finns två vägar att tillfriskna från övergivenhetskaostrauman och 
känslomässig försummelse: 
Smärtans öken och Kärlekens hav.ur Kvällsbetraktelse av Mona Aspholme

Inga kommentarer: