söndag 14 maj 2017

Villerfalla och Vilavaro I

Efter ett års bloggtystnad föräras idag sex inlägg!
Har mer och mer insett att orden för min del är förnekad förlust (Julia Kristeva). Definitivt så när det gäller att läka det nyfödda, ordlösa barnet. Ändå har jag inte kunnat avhålla mig från att, oftast i tidig gryning efter nån timmes inre pejling och läkning, kortfattat notera mina upplevelser och insikter på Twitter. Min långa resa sedan första panikångestattacken 1994 har gått genom SKRÄCK, SKAM, SMÄRTA, SORG, SVAGHET och SINNESRO. 

Den pågår ännu och sakta men säkert har det skett en förskjutning så att det numera är SMÄRTA, SORG, SVAGHET och SINNESRO som dominerar.

Så har det desorienterade tillkommit. Eller låt mig kalla det SINNESFÖRVIRRING. Och i dess kölvatten, SALIGHET.

Inga kommentarer: